Oy L. Simons Transport Ab är ett familjeföretag specialiserat på jordbyggnadsentreprenader, stenmaterialförsäljning och transporter. Vi har betjänat kommuner, städer, företag och privatpersoner med stor yrkesskickliget i 60 år. Oberoende om det rör sig om byggande av husgrunder, gator eller krävande transporter garanterar vår yrkeskunniga personal, mångsidiga maskin- och fordonspark samt breda underentreprenörskedja ett lyckat och högkvalitativt slutresultat.

Vi utför all sorters

jordbyggnadsarbeten,

såsom kompletta

småhusgrunder,

industrigrunder,

infrabyggande samt

miljöbyggande.

 

Från våra bergs- och

marktäkter i Närpes

levererar vi all sorters

kross-, sand- och

jordprodukter till

närregionen.

Förutom

stenmaterialtransporter

utför vi styckegods- och

bulktransporter i

Finland och till Sverige.

 

Oy L. Simons Transport Ab

Terminalvägen 4B

64200 Närpes

Finland

FO-nr: FI0663112-9